Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr Projekt Mały Ratownik

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej

O nas

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu to szkoła licząca ponad 65 lat. Mieści się w 150-letnim zabytkowym budynku od początku związanym z historią elbląskiego szkolnictwa średniego. We wrześniu 1945r. zorganizowano tu pierwszą szkołę w wyzwolonym Elblągu, Szkołę Podstawową nr1, a naukę rozpoczęło 173 uczniów. Przełomowy moment w życiu szkoły to rok szkolny 1948/49, otrzymała ona wtedy nazwę -   Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Kolejne lata to sukcesy i ciągły rozwój. W 1955r. w Dzienniku Bałtyckim  pisano o  przodującej szkole średniej w Elblągu, która: „rozwija się w gmachu przy ulicy Pocztowej 2. Szkoła, w której od zawsze panowały: niepowtarzalna atmosfera i klimat, zdobywająca  sobie z roku na rok coraz większe uznanie, gdyż wychodzili z niej ludzie dobrze przygotowani do studiów i życia.”

Po przeprowadzonym wśród uczniów plebiscycie, 14 lutego 1959 r., szkole nadano imię Juliusza Słowackiego. Od tego czasu Jego „duch nad nią trwa”. 19 listopada 1961r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Spółdzielnię Metalowo-Elektryczną  im. F. Dzierżyńskiego w Elblągu. W 1962 roku w okazałej, zabytkowej auli zawieszono portret patrona – Juliusza Słowackiego. Od 1984r. szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Juliusza Słowackiego, tzw. Słowaków. Rodzina Słowaków obecnie ma również charakter międzynarodowy.

 I Zjazd  Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego odbył się 13-14 lutego 1965r. W szkole organizowano liczne sympozja naukowe związane, m.in. z rocznicą urodzin patrona – Juliusza Słowackiego (1969r.).

1 września 1978r. powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którego skład wchodziły dwie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego oraz Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.

            W roku szkolnym 1986/87 (20 grudnia 1986r.) I Liceum Ogólnokształcące zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół. Szkoły, które są tu zrzeszone, tworzą wyjątkowe warunki dla rozwoju szczególnie uzdolnionej młodzieży. W 1991r. utworzono w szkole pierwszą klasę autorską – klasę medyczną. W tym samym roku powstały w naszej szkole klasy matematyczno-informatyczne. Z czasem utworzono kolejne klasy autorskie: ekonomiczno-prawną, turystyczną. Uczniowie I LO od zawsze odnosili sukcesy w zakresie nauk humanistycznych. Chlubą szkoły były i są koła przyrodnicze, biologiczne i ekologiczne uwieńczone sukcesami laureatów na szczeblu centralnym. Od zawsze nasi uczniowie odnosili sukcesy w olimpiadach i konkursach, zdawali bardzo dobrze egzaminy.

            W roku szkolnym 2008/2009 podpisaliśmy umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, umożliwiając naszym uczniom korzystanie z pracowni uczelni oraz uczestniczenie w ćwiczeniach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Mamy też podpisaną umowę o współpracy z EUH-U w Elblągu,  Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydziałem Fizyki oraz Wydziałem Filologii Klasycznej oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

            W 2011r. podpisaliśmy umowę o współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy w sprawie realizacji projektu - „Starter - Młodzi w Biznesie”. Nasi uczniowie zdobywają wysokie lokaty na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy o Finansach. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego mogą również pochwalić się sukcesami w konkursie SIGG - Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

            Przynależność do Klubu Przodujących Szkół daje możliwość popularyzowania własnego dorobku, wymiany doświadczeń, a także korzystania z krajowych i międzynarodowych kontaktów nauczycieli i uczniów. Od roku 1992 rozpoczęliśmy realizację wymiany młodzieży ze szkołą w Barssel w Niemczech. Realizujemy różnorodne projekty w ramach programu Socrates-Comenius, współpracując, m.in. ze szkołami: w Niemczech, Danii, Szwecji, Belgii, Holandii, Czechach. Ostatnia realizowana edycja projektu zakończyła się w lipcu 2011r.

Szkoła od początku miała niepowtarzalny charakter, o którym decydował dobór uczniów oraz niezwykłe osobowości tworzące kadrę pedagogiczną. W 2000r. I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu zajęło 25 miejsce w ogólnopolskim  rankingu szkół średnich tygodnika Perspektywy. W 2005r. – I miejsce w Elblągu, IV miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. W tym samym roku otrzymaliśmy tytuł „Super Budy”, a nauczycielka biologii została „Super Belfrem”. Sukces ten powtórzyliśmy w roku 2011, ponownie zostaliśmy laureatem Konkursu Dziennika Elbląskiego, uzyskując tytuł „Super Szkoły 2011” i otrzymując nagrodę z rąk Minister Edukacji Narodowej, Katarzyny Hall. Tytuł „Super Belfra 2011” otrzymała nauczycielka języka polskiego, Lucyna Murawska.

Od momentu powstania I Liceum Ogólnokształcącego działały tu organizacje młodzieżowe oraz koła zainteresowań. Organizacją, która od początku działała na terenie szkoły jest ZHP. Działały i działają: Samorząd Uczniowski, LOP, PCK oraz różnorodne koła zainteresowań, w tym Liga Morska oraz koła i sekcje sportowe. Już od 1953r. działał w szkole radiowęzeł. Dzisiaj funkcjonuje tu szkolne radio „Veto”. W marcu 2012r. po raz pierwszy wypłynęliśmy w rejs żaglowcem „Pogoria”.

            Od 1 września 1999r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzi Gimnazjum nr8. Staramy się tak przygotowywać uczniów gimnazjum, aby mogli kontynuować edukację w I Liceum Ogólnokształcącym.

            Stale dążymy do tego, aby łączyć tradycję i nowoczesność, aby nasza szkoła dbała o harmonijny rozwój młodych ludzi. Kształtując ich wrażliwość, dbamy o rozwój intelektualny i umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii.

            Bogatą historię i tradycję szkoły można poznać, odwiedzając Szkolne Muzeum, które otwarto 6 X 2012r. z okazji 65-lecia I Liceum Ogólnokształcącego.